Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 349 69
2. Öğretim Öğrencisi 289 89
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 638 158
Genel Toplam 796