Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 362 79
2. Öğretim Öğrencisi 303 102
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 665 181
Genel Toplam 846