Personel Sayıları
Profesör 5
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 351 69
2. Öğretim Öğrencisi 295 92
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 646 161
Genel Toplam 807