Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 3
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 294 66
2. Öğretim Öğrencisi 251 72
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 545 138
Genel Toplam 683