Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 4
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 356 74
2. Öğretim Öğrencisi 298 90
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 654 164
Genel Toplam 818