Ana Sayfa
Bölüm
Tarihçe

Tarihçe

https://www.youtube.com/watch?v=yoaL2ER3UdA

https://www.youtube.com/watch?v=agdYitkBQZc

https://www.youtube.com/watch?v=-ZMpQEh6iT0

Sosyoloji Bölümünün ilk başlangıcı, 1978-1979 yılları arasında İTÜ Sakarya Mühendislik Akademisinin Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan "Hukuk ve Sosyoloji" kürsüsüne dayanır. 1992 yılında 22 üniversiteyle beraber müstakil bir üniversite olma hakkı kazanan Sakarya Üniversitesi İTÜ’den ayrılmış ve kendi yapılanmasını oluşturmaya başlamıştır. Bu yapılanmadan bölümümüz de nasibini almış ve Sosyoloji Bölümü, Prof.Dr. Sami ŞENER başkanlığında 1993 yılında lisansüstü, 1994 yılında lisans ve 2012 yılında da yüksek lisans uzaktan öğretimine başlamıştır. 

Prof.Dr. Hacı Musa TAŞDELEN ve Prof.Dr. Ali Rıza ABAY’ın da başkanlık yaptığı bölümümüzde, 2013 yılı sonu itibari ile, Prof.Dr. Sami ŞENER başkanlığında 2 Prof.Dr., 4 Doç.Dr., 4 Yrd.Doç.Dr., 1 Öğr.Gör.Dr., 1 Öğr.Gör., 2 Araş.Gör. Dr., 7 Araş.Gör. olmak üzere 21 öğretim elemanı görev yapmaktadır.    

Verdiği mezunlarla, hem üniversitelere, hem de kamu ve özel sektör kuruluşlarına önemli katkı sağlayan Bölümümüz, ISO-2002 Kalite Belgesi ile  EFQM (okunuş: İ EF QU EM) Mükemmellik Modeli, Ulusal Kalite Büyük Ödülünü ve Mükemmellikte Süreklilik Ödülünü alan ilk ve tek Devlet Üniversitesi, Sakarya Üniversitesinin misyon, vizyon ve Toplam Kalite Yönetimi politikalarına uygun olarak faaliyet göstermektedir.         

Bölümümüz, bir taraftan üniversitelere öğretim elemanı ve araştırmacı yetiştirirken, diğer taraftan kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çok yönlü  öğrenciler yetiştirmekte; bilgi ve becerilerini güçlendirerek onları geleceğe hazırlamakta ve geleceklerini yönlendirmektedir. Bölümümüz, Toplam Kalite Yönetimi anlayışına uygun olarak 4 ana alanda faaliyette  bulunmaktadır. Bunlar, ·        Eğitim ve öğretim, ·        Öğrencilerin sosyal ve mesleki alandaki becerilerini geliştirmeye, ·        Öğretim üyelerinin performanslarını artırmaya, ·        Mezunlarımıza ve topluma yönelik faaliyetlerdir. Bölümümüz, Eğitim ve Öğretim faaliyetleri çerçevesinde, geçmişten bugüne, ·        
1297 lisans, ·        
125 Yüksek Lisans ve ·        
32 Doktora öğrencisi mezun ederek, ülkemizin akademik hayatına, kamu ve özel sektörün dinamizmine önemli katkılarda bulunmuştur. Bir çok mezunumuz, halen çeşitli üniversitelerde Dekan, Bölüm Başkanı, Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Bölümümüzde ayrıca, mezun olan öğrenci sayısınca, lisans, yüksek lisans ve doktora tezi hazırlanıp sunmuştur. 
Bölümümüzde, halen 672 lisans, 79 kişi, Yüksek Lisans, 36 kişi doktora, 128 kişi de Uzaktan Öğretim Öğrencisi olarak öğrenimine devam etmektedir. 
Bölümümüzde, öğrencilerin sosyal ve mesleki alandaki becerilerini geliştirmeye yönelik şu faaliyetler yapılmaktadır: 

Hoşgeldiniz Toplantıları 
Öğrencilerimiz, bölümümüze adımlarını  atar atmaz, ilk hafta, bütün öğretim elemanlarının katılımı ile hoş geldiniz toplantısı yapılmakta ve kendilerine bölümün hedefleri ve imkanları anlatılmakta, eğitim ve diğer konularla ilgili bilgiler verilmektedir. FOTOĞRAF 

Uzmanların Konferansları Bölümümüz, Üniversitemizde genel olarak uygulandığı gibi, genellikle Çarşamba günleri, alanındaki uzman misafir konuşmacılar getirmekte ve öğrencilerimize dersleri dışında özel konferanslar verdirmektedir. Bu güne kadar, bir çok uzman misafir konuşmacı gelip konferans vermiştir.   
FOTOĞRAF 

Araştırma Projeleri ve Köy Araştırmaları 
Bölümümüzde, öğretim üyeleri ve özellikle Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Sami Şener öncülüğünde bir çok köy araştırması yürütülmektedir. Uluslararası “human capital” projesi ve diğer sosyal araştırma projeleri bunlardan bazılarıdır. 
VİDEO -FOTOĞRAF 

Geleneksel Toplumu Konuşma Günleri…. 
Bölümümüzde her yıl farklı bir konu belirlenerek TOPLUMU KONUŞMA GÜNLERİ ETKİNLİĞİ düzenlenmektedir. 
VİDEO 
Televizyonda “Toplumu Konuşuyoruz” 
Öğrencilerini her alanda aktif  ve çok yönlü yetiştirmeye çalışan bölümümüz öğrencileri medyada da aktiftir. Doç. Dr. Ali Arslan yönetiminde gerçekleştirilen haftalık “Toplumu Konuşuyoruz” programında, çeşitli öğretim üyeleri ile birlikte, öncelikli olarak bölümümüzün öğrencilerinin katılımı sağlanarak, öğrencilerimize kendilerini çok yönlü yetiştirme ve topluma da aktif katkıda bulunma imkanı sağlanmaktadır. 
VİDEO 
Sosyoloji Çalıştayları 
Mezuniyet sonrası iş bulma konusunda öğrencilerini kaderine terk etmeyen bölümümüz, onların daha fazla istihdam edilebilmesi için farklı illerde SOSYOLOJİ ÇALIŞTAYLARI DÜZENLEYEREK, tüm Sosyoloji Bölümlerini harekete geçirmeye ve devlet yöneticilerini etkilemeye çalışarak, sosyoloji mezunlarının istihdam alanlarını ve imkanlarını genişletmeye çalışmaktadır. 
FOTOĞRAF Sosyoloji Topluluğu Faaliyetleri 
Bölümün de desteğini alarak Öğrenciler tarafından oluşturulan Sosyoloji Topluluğu da, Bölüm ile bütünleşik hareket ederek çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Üniversitemizin kütüphanesinden 7 gün 24 saat faydalanabilen öğrencilerimiz, Sosyoloji Bölümünün, kendisine özel kütüphanesinde de öğrencilerine hizmet sunmaktadır. 
FOTOĞRAF 
Dergiler 
Zaman zaman isimler değişse de, Öğrenci Topluluğu tarafından çeşitli dergiler çıkarılmaktadır. Bunlardan İTAKİ ve halen çıkarılmaya devam eden F5 dergisi en popüler olanı olup Türkiye’deki bir çok Üniversite kampüsünde takip edilip okunmaktadır. 
FOTOĞRAF 
Mesleki Açılım Toplantıları 
Sosyoloji bölümü 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Sosyoloji'de  Mesleki Açılımlar" konusunda bilgilendirici  ve yönlendirici  toplantılar yapılmakta, öğrencilerin  hayata ve mesleğe daha bilgili ve kendilerine güvenerek hazırlanmaları hedeflenmektedir. Öğrencilerin mezuniyetlerine yakın, gelecek mesleki çalışmalarda hangi alanlara yönelmesi  ve  ne tür donanımlara sahip olmaları gerektiği konularında bilgi ve materyallerin verildiği bu toplantılar; öğrenciler tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. 
Zorunlu Stajlar 
Öğrencilerimiz sadece teorik eğitim almamakta, 3. Sınıfa geldiklerinde çeşitli kuruluşlarda belli bir disiplin ile 3 haftalık bir staj yapmakta ve uygulama becerilerini geliştirmektedirler. 
Bitirme Tezleri 
Mezun olmadan önce yaptıkları araştırmalarla bitirme tezlerini tamamlayan öğrencilerimiz, aldıkları diplomalarla ve tüm üniversitemizce düzenlenen törenlerde diplomalarını almaktadırlar. 
Yabancı Öğrenciler 
Bölümümüzde yurt dışından daimi veya ERASMUS programı çerçevesinde öğrenci kabul edilmekte ve ERASMUS öğrencilerine İngilizce eğitim vermektedir. Bölümümüzde ERASMUS programı çerçevesinde Avrupa’dan gelen öğrenciler ile Azerbaycan, Arnavutluk, Türkmenistan, Kırgızistan, Yunanistan ve Arnavutluk gibi ülkelerden  gelen yurtdışından gelmiş daimi öğrencilerimiz mevcuttur.   FOTOĞRAF Öğretim Üyelerinin Performansını Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Öğrencilerin iyi yetişmesi ve dinamizmi, öğretim üyelerinin performanslarına bağlıdır. Bu bilince sahip olarak, Üniversitemizin verdiği desteklerle, hem öğretim elemanlarımızın hem de öğrencilerimizin yurt içi ve yurt dışındaki üniversite ve akademik çevrelerle işbirlikleri sürekli canlı tutulmaktadır. Uluslararası vizyonu ile her eğitim-öğretim döneminde yurt dışından birçok akademisyeni; seminer, konferans gibi çeşitli etkinlikler kapsamında ağırlamakta, bölüm öğretim elemanları da her dönem, dönüşümlü olarak farklı ülkelerdeki üniversitelere eğitim-araştırma amacıyla yurt dışı ziyaretlerde bulunmaktadır. Bir öğretim üyemiz, ABD Portland State Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak bir dönem ders vermiş, diğer tüm öğretim üyelerimiz de çeşitli şekillerde ABD, Almanya, İsveç vb. ülkelerdeki üniversite ve akademik çevrelerde çeşitli sürelerde akademik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Yurt dışına giderek tecrübesini geliştiren bölümümüz öğretim üyeleri, yurt dışından öğretim üyeleri getirerek onların tecrübelerinden de istifade etmektedir. 
FOTOĞRAF 
Ayrıca, Öğretim üyeleri kendi aralarında verdikleri seminerlerle de canlılıkları muhafaza etmektedirler. 
FOTOĞRAF 
Mezunlarımıza ve Topluma Yönelik Faaliyetler
Mezunlarını da unutmayan Bölümümüz, 20. Kuruluş Yıldönümünde tüm mezunlarını bir araya getiren bir program düzenlemiş ve bu etkinlik çerçevesinde, her yıl için ayrı ayrı mezunlar albümü hazırlamış; tüm mezunlarını ve öğrencilerini bir arada toplayan bir web sitesi kurmuştur. Artık tüm Sakarya Üniversitesi SOSYOLOJİ Mezun ve öğrencileri BİR TIKLAMA İLE BİRBİRLERİNE ULAŞABİLMEKTEDİRLER. 
Tüm Sakarya Sosyoloji Mezunları Ve Öğrencileri Grubu linki https://www.facebook.com/groups/557673434300432/Bütün çalışmalarını, her yıl bir yenisini ekleyerek, daha iyi, daha aktif, daha üretken, daha faydalı olma bilinci ile gerçekleştiren bölümümüz, programlarının bir çoğunu toplumla ilişkilendirmekte ve toplumla kucaklaşmaktadır.  Projelerine, 2013 Yılı sonunda, 3000 ağaç dikme projesini de katan bölümümüz, hem toplumla olan dayanışmasını hem de çevreyi geliştirme çabasının somut örneğini ortaya koymuştur. SADECE GEÇMİŞTE YAPTIKLARI İLE DEĞİL, 2013 YILINDA YENİ BİNASINA TAŞINARAK ENERJİSİNİ BİR BAŞKA AÇIDAN YENİLEYEN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ; ·        MÜKEMMELLİKTE SÜREKLİLİK ÖDÜLÜ ALMIŞ ÜNİVERSİTEMİZ İLE BİRLİKTE, ·        HEM KALİTE, VERİMLİLİK VE MÜKEMMELLİKTEKİ SÜREKLİLİĞİ SÜRDÜREBİLMEK ADINA; ·        HEM DE BİR AYAĞI YERLİ, DİĞER AYAĞI İLE DÜNYAYI DOLAŞAN YERLİ BİR SOSYOLOJİ EKOLÜ OLUŞTURMAK ADINA, ·        GÖZÜNÜ GELECEĞE DİKEREK VE KENDİSİNİ BU VİZYONA ADAYARAK, AZİM VE KARARLILIKLA ÇABALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR.