Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 1
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 291 71
2. Öğretim Öğrencisi 178 72
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 469 143
Genel Toplam 612