Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 5
Doktor Öğretim Üyesi 1
Araştırma Görevlisi 6
Öğretim Görevlisi 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 156 45
2. Öğretim Öğrencisi 72 25
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 228 70
Genel Toplam 298