Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 4
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 358 84
2. Öğretim Öğrencisi 262 89
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 620 173
Genel Toplam 793