Personel Sayıları
Profesör 7
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 2
Araştırma Görevlisi 7
Öğretim Görevlisi 0
Uzman 0
İdari Personel 0
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 250 64
2. Öğretim Öğrencisi 186 65
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 436 129
Genel Toplam 565