Ana Sayfa
Duyurular
Iı. Uluslararası Türk-Cezayir Konferansı: Kimlik ve Kültürel Farklılık The Second International Turkish Algerian Conference: Identity and Cultural Diversity
II. Uluslararası Türk-Cezayir Konferansı: Kimlik Ve Kültürel Farklılık The Second International Turkish- Algerian Conference: Identity and Cultural Diversity

II. Uluslararası Türk-Cezayir Konferansı: Kimlik Ve Kültürel Farklılık The Second International Turkish- Algerian Conference: Identity and Cultural Diversity

II. Uluslararası Türk-Cezayir Konferansı’nın ana teması, Kimlik ve Kültürel Farklılık genel çerçevesinde oluşmaktadır. Konferans sosyal, tarihsel, ekonomik,  politik nedenleri ve sonuçları bulunan karmaşık kültür ve kimlik olgusunu ele almayı ve bunları bilimsel bir zeminde tartışmayı amaçlamaktadır. Böylelikle konferansta kültür ve kimlik ilişkisine çok-disiplinli ve disiplinlerarası bir bakış açısı sağlayarak, günümüzde birçok konunun odağında yer alan kültür ve kimlik arasındaki ilişkinin daha anlaşılır kılınmasına katkıda bulunarak toplumsal sorunlara çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmektedir.

Bu kongrede sunulan bildiriler (basım için gerekli düzeltme ve düzenlemelerin yazarlarınca yapılmasının ardından) bildiri kitabı olarak yayımlanacaktır.  Konferansın dili Türkçe, Arapça ve İngilizcedir. II. Uluslararası Kimlik ve Kültürel Farklılık Konferansı ile ilgili belirlenen tarihlerde kurulumuza ulaşacak bildiriler ana temalarına göre gruplandırılacak, buna göre oturumlara şekil verilecektir.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ve Cezayir Souk Ahras Üniversitesi Gençlik ve Toplumsal Sorunlar Laboratuvarı’nın koordinasyon ve katkılarıyla 14-15 Kasım 2017 tarihleri arasında düzenleyeceğimiz konferansımızda siz değerli bilim insanlarını Sakarya’da ağırlamak bizleri mutlu edecektir. 

II. Uluslararası Kimlik ve Kültürel Farklılık Kongresi organizasyonuna destek veren tüm kurumlara ve bilim insanlarına şimdiden teşekkür ediyor, saygılar sunuyoruz.

Kongre Düzenleme Kurulu adına,

Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan

 

The Second International Turkish-Algerian Conference will be conducted with the main theme of Identity and Cultural Diversity. The conference aims to discuss the complexities of culture and identity that have social, historical, economic, political causes and consequences and discuss them on a scientific framework. Thus, by providing a multi-disciplinary and interdisciplinary perspectives on culture and identity, it is aimed to provide solutions for social problems by contributing to make the relation between culture and identity, which is in the focus of many issues today, more understandable.

We will accept abstracts and papers written in Turkish, Arabic, and English languages. Papers presented at this congress will be published in a book of proceedings. The papers will be grouped according to the main themes, and the sessions will be shaped accordingly.

We welcome the distinguished scientists for the conference with the coordination and contributions of Sakarya University, Department of Sociology and Algerian Souk Ahras University, the Youth and Social Problems Laboratory (14-15 November 2017) in Sakarya.

We thank and thank all the institutions and scientists who have supported the organization of the Second International Congress on Identity and Cultural Diversity.

On behalf of the Congress Organizing Committee,

Prof. Dr. Mustafa Kemal Şan