Ana Sayfa
Duyurular
Bitirme Ödevleri Savunmalarındaki Değişiklikler Hakk.

Bitirme Ödevleri Savunmalarındaki Değişiklikler Hakk.

Mart ayı Akademik Kurul toplantısında "Lisans Bitirme Ödevi  Savunması" uygulaması için bir takım değişikliklerin yapılması gereği uygun bulunmuştur. Bu kapsamda:

- Bitirme savunma sınavı şimdiye kadar yapıldığı gibi 3 öğretim üyemizden oluşan ortak kurul eşliğinde yapılmayacaktır. Bitirme ödevi savunmaları her öğretim üyesinin sadece kendi öğrencilerini dinleyeceği ve savunmaya tabi tutacağı bir uygulamayla gerçekleştirilecektir.

- Bitirme ödevleri içinde SABİS üzerinde notlandırma sürecinde dönem içi ve dönem sonu gibi modüller yer almaktadır. Dolayısıyla Dönem içi notlarının girilmesi için ortak bir "Vize Sınav Tarihi" atanacaktır. Vize sınav tarihinde her öğretim üyesi öğrencilerinden bitirme ödevlerinin ilgili bölümlerine ilişkin yazılı materyal isteyeceklerdir. Yazılı materyallerinin içeriği her öğretim üyesinin süreci yönetmesine bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Ancak en azından vizeye kadar asgari düzeyde de olsa şu bölümlerin yazılı olarak tamamlanmış bir şekilde bitirilmesi öngörülmüştür: "Giriş bölümünün yazılması, Kavramsal ve kuramsal çerçevenin başlıklarının netleşmesi, metodolojik kısmın içeriğini oluşturan tüm alt başlıkların yazılması; kaynakçanın taranarak iletilmesi; veri toplama aracının kesinleştirilerek yazılması"

- Vize için öğrencilerden istenilen metinleri öğrenci e-posta yoluyla ya da elden iletebilir. Bu konuda tercih öğretim üyelerimize bırakılmıştır.

- Daha önce gerçekleştirildiği gibi Final için "SAVUNMA SINAV TARİHİ"  belirlenecektir. Belirlenen gün ve saate ilişkin her öğretim üyesine bir sınav yeri de ilan edilecektir.

-  Öğrenci tez savunmasıyla ilgili sunumunu sadece kendi danışmanına belirlenen sınıfta yapacaktır. Savunma sadece ilgili Danışman öğretim üyesinin huzurunda ve danışmanın sorumluluğunda olan diğer öğrencilerin huzurunda gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrencilerin çalışmalarıyla ilgili olarak " en fazla 10/15 dakikalık sunum" hazırlayarak savunmaya hazırlıklı olarak gelmeleri önemlidir.