Staj için izlenecek yok

1-ÖĞRENCİ 3 ADET STAJ KABUL FORMUNU (EK-1) BİLGİLERİNİ FORMA GİREREK İMZALAR VE 2 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİNİ DE EKLER
2-DAHA SONRA BÖLÜM STAJ KOMİSYONU BAŞKANINA FORMU İMZALATIR.
3-ÖĞRENCİ STAJ YAPACAĞI KURUMA GİDER, İŞYERİ BİLGİLERİ FORMA GİRİLİR VE FORM KURUM YETKİLİSİNE İMZA VE KAŞELETTİRİLİR.
4-ÖĞRENCİ BÖLÜMÜNE GELEREK STAJ YAPACAĞI KURUMUN BÖLÜMCE UYGUN OLUP OLMADIĞININ ONAYLANMASI İÇİN TEKRAR BÖLÜM STAJ KOMİSYONU BAŞKANINA GİDEREK UYGUNDUR KISMINI İMZALATTIRIR.
5-ÖĞRENCİ 2 NÜSHA OLAN STAJ FORMUNU KİMLİK FOTOKOPİLERİYLE BİRLİKTE BÖLÜM SEKRETERİNE TESLİM EDER. 3. NÜSHA ÖĞRENCİNİN KENDİSİNDE KALIR.
6-BÖLÜM SEKRETERİ FORMLARI BİRİKTİRİR VE STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ 10 GÜN ÖNCE DEKAN SEKRETERİNE GETİREREK ONAYLANMASINI SAĞLAR.
7-DEKAN SEKRETERİ 2 NÜSHA OLAN FORMLARI DEKANIN ONAYLAMASINDAN SONRA 1 NÜSHASINI BÖLÜM ARŞİVİNDE KALMASI İÇİN BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE GÖNDERİR. İKİNCİ NÜSHASINI ÖĞRENCİLERİN SİGORTA GİRİŞLERİNİN YAPILMASI İÇİN STAJ BİRİMİNE TESLİM EDER.
8-ÖĞRENCİ STAJYER DEĞERLENDİRME FORMUNU (EK-2) RESMİNİ DE EKLEYEREK İŞYERİNE TESLİM EDER.
9-STAJ SONUNDA STAJIN YAPILDIĞI KURUM STAJYER DEĞERLENDİRME FORMUNU KAPALI ZARF İÇİNDE VE MÜHÜRLÜ OLARAK POSTA YOLUYLA YADA STAJYER ARACILIĞIYLA SOSYOLOJİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE GÖNDERİR.
STAJ KOMİSYONU BAŞKANI: Doç. Dr. Ali ARSLAN'dır.  
ÖNEMLİ NOT: STAJ İŞLEMLERİ İÇİN ÖĞRENCİLERİN EN GEÇ 10 (ON) GÜN ÖNCEDEN İŞLEMLERİNİ BİTİRİP STAJ KABUL FORMUNU BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE TESLİM ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

İlave bilgi ve formlar dekanlık sitesindeki ekteki linkten elde edilebilir.