Staj için izlenecek yok

1- ÖĞRENCİ 2 ADET STAJ KABUL FORMUNU BİLGİLERİNİ FORMA GİREREK İMZALAR VE 2 ADET KİMLİK FOTOKOPİSİNİ DE EKLER
2- DAHA SONRA BÖLÜM STAJ KOMİSYONU BAŞKANINA FORMU İMZALATIR.
3- ÖĞRENCİ STAJ YAPACAĞI KURUMA GİDER, İŞYERİ BİLGİLERİ FORMA GİRİLİR VE FORM KURUM YETKİLİSİNE İMZA VE KAŞELETTİRİLİR.
4- ÖĞRENCİ BÖLÜMÜNE GELEREK STAJ YAPACAĞI KURUMUN BÖLÜMCE UYGUN OLUP OLMADIĞININ ONAYLANMASI İÇİN TEKRAR BÖLÜM STAJ KOMİSYONU BAŞKANINA GİDEREK UYGUNDUR KISMINI İMZALATTIRIR.

 

5-STAJ KABUL FORMU 5 GÜN ÖNCEDEN FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIK YAZI İŞLERİ STAJ BİRİMİNE TESLİM EDİLMELİ VE SONRASINDA İLGİLİ BİRİMDEN ALINACAK SGK EVRAKI STAJ SÜRESİNCE ÖĞRENCİNİN YANINDA BULUNMALIDIR.
 

6- ÖĞRENCİ STAJYER DEĞERLENDİRME FORMUNU RESMİNİ DE EKLEYEREK İŞYERİNE TESLİM EDER.
7- STAJ SONUNDA STAJIN YAPILDIĞI KURUM STAJYER DEĞERLENDİRME FORMUNU KAPALI ZARF İÇİNDE VE MÜHÜRLÜ OLARAK POSTA YOLUYLA YADA STAJYER ARACILIĞIYLA SOSYOLOJİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİNE GÖNDERİR.


STAJ KOMİSYONU BAŞKANI: Doç. Dr. Sevim ATİLA DEMİR'dir.