Ana Sayfa
Duyurular
Yaz Okulunda Farklı Bölümlerden Derse Yazılma Hakk.

Yaz Okulunda Farklı Bölümlerden Derse Yazılma Hakk.

Ön Lisans - Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliği Uygulama Esasları (Madde 7.12) gereğince farklı bölüm/programdan derse yazılmalarda her iki bölüm/program başkanlığının da onayı gerekmektedir. Ancak içinde bulunduğumuz süreçte 2019-2020 Yaz Öğretimiyle sınırlı kalmak kaydıyla;

Yaz Öğretimi Yönergesi (Madde 12 .1) ilgili madde gereğince öğrenciler; Sakarya Üniversitesi’ndeki başka bölüm veya programlardaki ders/dersleri, öğrenim çıktısı ve içeriği uygun olmak kaydıyla sadece kendi Bölüm Başkanlığının uygun görüşü ile alabilirler. 

Öğrencilerin ekteki dilekçeyi doldurup SABİS maillerini kullanarak kendi bölüm başkanlıklarına mail atmaları halinde ilgili Yönetim Kurullarınca değerlendirilip karara bağlanması gerekmektedir.